لیست برای نرم افزار و بازی (1)

ترسیم انواع نقشه های جغرافیایی و تحلیل مکانی داده های نقطه ای

از انجا که بسیاری از محققین، موسسات و دانشجویان، برای اجرای پروژه ها و رساله های دانشجویی خود نیاز به معرفی منطقه مورد مطالعه و […]

  • گلستان
  • 17 ژوئن 2016
iraniangis4
0 تومان